Elbert Stoker in het zonnetje gezet

Elbert Stoker in het zonnetje gezet

PIM Zaterdag 11 januari 2020

Na het traditionele optreden van Bessie & Bap werd Elbert Stoker in het zonnetje gezet door het bestuur van Toneelvereniging 't Voetlicht. Elbert was, op z'n zachts gezegd, nogal overrompeld door deze gebeurtenis en was ook erg verbaasd dat hij niets van deze voorbereiding heeft meegekregen.

Elbert is al jaren voorzitter van Toneelvereniging 't Voetlicht, Jeugdtoneel 't Spotje, Commissie Bessie & Bap, Sponsorzaken, opperhoofd Decorbouw en nog vele andere taken die bij de opvoering van een toneelstuk belangrijk zijn.

Sinds 2007 heeft Elbert, in nauwe samenwerking met Lowina, het toneel naar een hoger niveau gebracht. Geen kleine opvoeringen meer, maar veel grotere spektakels. Denk aan de recente voorstelling van 't Licht en ook de herdenking van de Watersnood van 1916.

Elbert kreeg een oorkonde voor meest waardevolle voorzitter en een bon om samen met Marjolein (met wie hij al heel lang gelukkig getrouwd is, al doen andere mensen soms denken dat hij met het toneel getrouwd is) naar een voorstelling naar keuze te gaan.

Elbert, bedankt voor al je inzet en je betrokkenheid bij al deze taken. Marken moet tegenwoordig voor de deur in de rij liggen om een kaartje te kunnen bemachtigen voor een voorstelling, dus je vele harde werk wordt beloond!